Scroll naar boven

Voorzieningen

Het kan zijn dat u al voldoende geholpen bent met voorzieningen (in uw wijk) waar u zonder indicatie van de gemeente gebruik van kunt maken, bijvoorbeeld in een buurthuis, of een maaltijdvoorziening. Soms is er meer ondersteuning nodig, met bijvoorbeeld een aantal hulpverleningsgesprekken of een specifieke training. We bekijken samen wat geschikt is. Het kan zijn dat een voorziening nodig is die wordt geboden door specifieke organisaties. Er wordt met u gekeken welke organisatie de ondersteuning kan leveren die u nodig heeft. Met die organisatie worden speciaal voor u afspraken gemaakt over wat nodig is, hoe lang en hoeveel. Dit kan jeugdzorg zijn, begeleiding, aanpassing van de woning, etc. Op deze pagina vindt u meer informatie over de organisaties waar de gemeente een contract mee heeft. Voor de inzet van deze voorzieningen is een besluit van de gemeente nodig.

Gecontracteerde aanbieders

Diverse (zorg)aanbieders hebben een overeenkomst met de gemeente getekend. Ondersteuning van deze aanbieders kunt u alleen krijgen na toestemming van de gemeente. Onderstaand vindt u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders per ondersteuningsvorm:

Eigen Bijdrage

Voor sommige voorzieningen (voor volwassenen) wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor Jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. Wilt u weten of u eigen bijdrage moet betalen en hoeveel? Kijk dan op de website van het CAK

Persoonsgebonden budget (PGB)

Wilt u zelf uw ondersteuning inkopen bij professionele organisaties? Dat kan met een persoonsgebonden budget. We bespreken met u of u hiervoor in aanmerking komt en hoe het werkt. Meer weten? Bekijk de informatiekaart 'Persoonsgebonden Budget'.


Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)