Scroll naar boven

Vertrouwelijkheid

Onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Krijgt uw kind jeugdhulp? Dan kunnen u en uw kind met vragen, klachten of problemen terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. U vindt meer informatie via de website van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, www.akj.nl, of neem contact op via 088 - 555 10 00 of info@akj.nl.

Vertrouwelijkheid

Wij verwerken uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat we in uw dossier alleen gegevens opnemen die met u besproken zijn en die noodzakelijk zijn om u te kunnen ondersteunen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw ondersteuning kunnen in uw dossier kijken. Als met u is afgesproken dat u ondersteuning ontvangt van een zorgaanbieder, krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning van belang is. U hebt het recht om uw dossier in te zien. U kunt ons vragen om uw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te vernietigen.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)