Scroll naar boven

Vertrouwelijkheid

Onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Krijgt uw kind jeugdhulp? Dan kunnen u en uw kind met vragen, klachten of problemen terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. U vindt meer informatie via de website van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg, www.akj.nl, of neem contact op via 088 - 555 10 00 of info@akj.nl.

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens

Wij voeren de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet uit in Enschede. Hiervoor leggen we persoonsgegevens van u vast. Sommige gegevens moeten we volgens de wet vastleggen, zoals uw burger service nummer (BSN). Als er andere gegevens nodig zijn dan vragen we u om toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Wij verwerken uw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we in uw dossier alleen gegevens opnemen die noodzakelijk zijn om u te ondersteunen. Deze bespreken we altijd met u. We hebben uw gegevens nodig om uw hulpvraag goed in beeld te krijgen zodat we u kunnen ondersteunen naar een oplossing. Als het nodig is, zetten we daarvoor specialistische zorg in. De gegevens die we vastleggen, zijn:

• uw personalia (naam, adres, BSN, geb. datum, enz.);
• de aanleiding voor het melden van uw hulpvraag bij het wijkteam;
• informatie voor het beantwoorden van uw hulpvraag voor zover dat nodig is, zoals uw woon-, werk-, en gezinssituatie en uw gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen dat ook andere gegevens zijn;
• de voortgang (bijv. evaluatieverslag) en afsluiting van de ondersteuning door het wijkteam.

Alleen medewerkers die vanuit hun taak betrokken zijn bij uw ondersteuning kunnen in uw dossier kijken. Als met u is afgesproken dat u ondersteuning ontvangt van een zorgaanbieder, krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning van belang is.

Wij bewaren uw gegevens maximaal 15 jaar. Dit zijn we verplicht volgens de Wmo en Jeugdwet. U hebt het recht om uw dossier in te zien. U kunt ons vragen om uw gegevens aan te vullen, aan te passen of te vernietigen. Neem contact op met het wijkteam als u gebruik wilt maken van uw rechten. Goed om te weten is dat een deel van deze gegevens mogelijk niet aangepast of verwijderd kan worden vanuit verplichtingen die we hebben vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Wijkteams Enschede werken volgens de privacyverklaring van de gemeente Enschede. 

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)