Scroll naar boven

Het gesprek

Naar aanleiding van de vraag die u heeft gesteld, maken we een afspraak met u. Het kan soms even duren voordat deze afspraak plaatsvindt. Als u voor de eerste keer op gesprek komt, raden wij u aan om u hier op voor te bereiden. Hoe verloopt dit eerste gesprek? 

Tijdens het gesprek proberen we te ontdekken waar u mee zit. Daarom stellen we allerlei vragen, zoals:

• Wat is uw belangrijkste vraag, wat is uw probleem?
• Waarom is dit voor u een probleem?
• Wat is nog meer belangrijk om te bespreken?
• Heeft u in het verleden vaker met dit probleem te maken gehad?
• Welke oplossing ziet u zelf?
• Wat kunt u zelf of wat kan uw omgeving bijdragen aan een oplossing?
• Wat verwacht u van het Wijkteam?
U kunt alvast nadenken over uw antwoord op deze vragen. Heeft u zelf een plan gemaakt voor de ondersteuning die u nodig heeft? Dan kunt u dit meenemen naar het gesprek.

Iemand meenemen

Met z’n tweeën hoor je meer dan alleen. U kunt alleen naar het gesprek komen of, als u dat prettiger vindt, iemand meenemen. Zoals een familielid, vriend of uw mantelzorger. Wilt u graag iemand meenemen naar het gesprek, maar heeft u niemand in uw omgeving? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Overijssel. Zij brengen u in contact met een getrainde vrijwilliger die u gratis kan bijstaan als onafhankelijke cliëntondersteuner. Het adviespunt is bereikbaar via 074-2913597 of adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl, op werkdagen van 09.00 uur – 17.00 uur.

Geluidsopname maken

Als u een geluidsopname van het gesprek wilt opnemen, dan mag dat. Geeft u dat in zo’n geval even aan, zodat we kunnen besluiten of wij ook een opname maken. De geluidsopname is alleen bedoeld voor gebruik in de huiselijke kring. U kunt dan het gesprek nogmaals beluisteren. De geluidsopname mag niet openbaar gemaakt worden (delen met anderen, online via Social Media en dergelijke). Het maken van beeldopnames van een gesprek is niet toegestaan. Meer informatie vindt in deze huisregels.

Wat gebeurt er na het gesprek?

Wat er na het gesprek gebeurt hangt af van de vragen/problemen waar u mee zit. Er zijn drie mogelijkheden:

1. U kunt zelf aan de slag met onze tips/adviezen.
Misschien krijgt u tijdens het gesprek tips en adviezen waar u zelf mee verder kunt. Ook in dat geval staan we altijd voor u klaar om (nieuwe) vragen te beantwoorden.
2. We maken een ondersteuningsplan.
Heeft u meer hulp nodig? Dan maken we een ondersteuningsplan. In dit plan staat welke ondersteuning u (of uw familielid) nodig heeft. Bijvoorbeeld van mensen uit uw omgeving, bij voorzieningen in de wijk of van een medewerker van het wijkteam of een zorgaanbieder.
3. Meerdere gesprekken 

Het kan zijn dat u meerdere gesprekken nodig heeft. In dat geval maken we een nieuwe afspraak.

Medisch advies

Soms is het noodzakelijk dat een medewerker van het wijkteam medisch advies opvraagt bij een onafhankelijke arts. Dit doen we om uw medische situatie meer te verduidelijken. We geven dit tijdens of na het gesprek altijd bij u aan. Dit medisch advies wordt uitgevoerd door ScioPeng. U krijgt van hen bericht wanneer en waar u wordt verwacht. Wanneer er medisch advies wordt opgevraagd kan dit betekenen dat het onderzoek langer duurt.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)