Scroll naar boven

Zelfstandig leven

Zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving blijven wonen, dat is voor iedereen belangrijk. Voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking is dit niet altijd vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor veel ouderen. Zelfredzaamheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van u zelf. Wanneer u door een beperking onvoldoende zelfredzaam bent, dan kunt u een beroep doen op familie, buren, vrienden en anderen uit uw sociale netwerk. Wanneer u desondanks niet zelfstandig kunt wonen, dan kunt u rekenen op goede ondersteuning. Het wijkteam staat voor u klaar met betrekking tot het zelfstandig leven in Enschede.

Huishouden

Wanneer u, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of een blijvende beperking, de huishoudelijke taken niet meer kunt uitvoeren, dan kan een consulent van het wijkteam meedenken over een oplossing. Onder huishoudelijke taken verstaan we het schoonhouden van de kamers die in gebruik zijn, het hebben van schone en draagbare kleding, het beschikken over de benodigde dagelijkse maaltijden en het thuis kunnen zorgen voor minderjarige kinderen. Als eerste wordt gekeken naar wat u nog zelf kunt, wat uw huisgenoten kunnen en of iemand uit uw sociale netwerk kan ondersteunen. Wanneer dit niet mogelijk is dan kijken we samen met u naar andere oplossingen. In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe ondersteuning in het huishouden in Enschede werkt. 


Sociale redzaamheid

Wanneer u moeite hebt om uw financiële situatie gezond te houden, moeite hebt met de dagelijkse routine, zoals plannen en initiatief nemen of moeite hebt met het nemen van besluiten, dan kan een consulent van het wijkteam meedenken over een oplossing. Wanneer u er zelf niet uitkomt met behulp van uw eventuele sociale netwerk, dan kan het zijn dat u professionele ondersteuning nodig hebt. Dit met als doel om zolang mogelijk zelfstandig in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen.

Wonen

Bent u op zoek naar een (huur)woning? Kijk dan eens op de websites van de woningcorporaties in Enschede: Domijn, De Woonplaats en Ons Huis

Wanneer uw woning (tijdelijk) niet meer geschikt is voor u, bijvoorbeeld omdat u bepaalde woonruimtes niet meer kunt bereiken of omdat u niet meer staand kan douchen, dan kan een consulent van het wijkteam met u meedenken over een oplossing. Mogelijk heeft u zelf ook al eens nagedacht over het verhuizen naar een (meer) geschikte woning. In het gesprek met de consulent wordt gekeken naar uw behoefte en uw mogelijkheden over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de bruikbaarheid van uw woning. U bent in eerste instantie hiervoor zelf verantwoordelijk. Mocht u het probleem zelf niet op kunnen lossen, dan kunnen we naar andere oplossingen kijken. Ook heeft het wijkteam een expert op het gebied van wonen die met u mee kan denken.

Seniorenwijzer

Bent u op leeftijd en wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die er zijn voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Bekijk dan eens de Senior(en)wijzer.Seniorenwijzer

Bent u op leeftijd en wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die er zijn voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Bekijk dan eens de Senior(en)wijzer.  

Wonen in een beschermde omgeving

Als u niet - meer- in staat bent zelfstandig te wonen en in een instelling moet wonen, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor een deel van Beschermd wonen voor mensen met psychische of psycho-sociale problemen.
Het Cimot is de centrale toegang tot opvang en beschermd wonen in Twente. U kunt het Cimot vragen met u mee te denken of u inderdaad aangewezen bent op beschermd wonen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het wijkteam van de gemeente Enschede. Een medewerker van het wijkteam gaat met u in gesprek om te kijken op welke manier ondersteuning in uw situatie gewenst is. Zo bepalen ze samen met u wat u zelfstandig of met hulp van uw omgeving kan. De uitkomst van dit gesprek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Komt daaruit dat u beschermd wonen nodig heeft, dan gaat daarvan een melding naar het Cimot. Zij zoeken dan met u naar een geschikte plaats. Op de website van het Cimot vindt u meer informatie over beschermd wonen: www.cimot.nl. Komt u er niet uit? Neem dan contact met het Cimot via info@cimot.nl of telefoon 088-1198980.

Kijk voor meer informatie over beschermd wonen in onze informatiekaart 'Beschermd wonen' .

Hulp nodig bij zelfstandig leven in Enschede?

Elke situatie is anders. Niet iedereen met dezelfde problemen heeft dezelfde ondersteuning nodig. Het wijkteam denkt met u mee. Samen met u bekijkt de medewerker van het wijkteam wat u zelf kunt. Of misschien kunt u zelf hulp regelen. Bijvoorbeeld van familie, buren of kennissen. Het kan ook zijn dat u gespecialiseerde, professionele hulp nodig heeft. Dan schakelt het wijkteam in overleg met u de juiste organisatie(s) in.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies of om een afspraak te maken.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
  • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)