Scroll naar boven

Huishouden

Wanneer u, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of een blijvende beperking, de huishoudelijke taken niet meer kunt uitvoeren, dan kan het wijkteam meedenken over een oplossing. In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe ondersteuning in het huishouden in Enschede werkt. 

Onder huishoudelijke taken verstaan we het schoonhouden van de kamers die in gebruik zijn, het hebben van schone en draagbare kleding, het beschikken over de benodigde dagelijkse maaltijden en het thuis kunnen zorgen voor minderjarige kinderen.

Als eerste wordt gekeken naar wat u nog zelf kunt, wat uw huisgenoten kunnen en of iemand uit uw sociale netwerk kan ondersteunen. Wanneer dit niet mogelijk is dan kijken we samen met u naar andere oplossingen. 

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
  • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)