Scroll naar boven

Daginvulling

Wanneer u moeite heeft om sociale contacten aan te gaan, of te onderhouden, of u wilt (meer) activiteiten ondernemen, dan kan een consulent van het wijkteam met u meedenken over een oplossing.


Als eerste wordt gekeken wat u zelf kunt of wat mensen uit uw sociale omgeving kunnen betekenen voor u. Mocht dit geen oplossing zijn, dan kunnen we kijken naar andere oplossingen. Er zijn mogelijk activiteiten in uw wijk georganiseerd waar u zo naar toe kunt gaan. Bijvoorbeeld activiteiten in een buurthuis of een maaltijdvoorziening. Kijk eens op de sociale kaart voor een overzicht van voorzieningen. U kunt hier ook over informeren bij het wijkteam. Ook kan het zijn dat u professionele ondersteuning nodig hebt. Dan schakelt het wijkteam in overleg met u de juiste organisatie(s) in.

Wanneer u mantelzorger bent en de taken worden u erg zwaar, dan kunt u ook terecht bij het wijkteam. We kunnen met u meedenken over oplossingen. Soms is een dag ‘zonder te zorgen’ al voldoende.

Neem
contact met ons op voor meer informatie en advies of om een afspraak te maken.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
  • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)