Scroll naar boven

Wonen

Wanneer uw woning (tijdelijk) niet meer geschikt is voor u, bijvoorbeeld omdat u bepaalde woonruimtes niet meer kunt bereiken of omdat u niet meer staand kan douchen, dan kan een consulent van het wijkteam met u meedenken over een oplossing. 


Mogelijk heeft u zelf ook al eens nagedacht over het verhuizen naar een (meer) geschikte woning. In het gesprek met de consulent wordt gekeken naar uw behoefte en uw mogelijkheden over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de bruikbaarheid van uw woning. U bent in eerste instantie hiervoor zelf verantwoordelijk. Mocht u het probleem zelf niet op kunnen lossen, dan kunnen we naar andere oplossingen kijken. Ook heeft het wijkteam een expert op het gebied van wonen die met u mee kan denken.

Bent u op zoek naar een (huur)woning? Kijk dan eens op de websites van de woningcorporaties in Enschede: Domijn, De Woonplaats en Ons Huis

Seniorenwijzer
Bent u op leeftijd en wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die er zijn voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Bekijk dan eens de Senior(en)wijzer .

Wonen in een beschermde omgeving
Als u niet - meer- in staat bent zelfstandig te wonen en in een instelling moet wonen, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor beschermd wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor een deel van Beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale problemen. 

Het Cimot is de centrale toegang tot opvang en beschermd wonen in Twente. U kunt het Cimot vragen met u mee te denken of u inderdaad aangewezen bent op beschermd wonen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het wijkteam van de gemeente Enschede. Een medewerker van het wijkteam gaat met u in gesprek om te kijken op welke manier ondersteuning in uw situatie gewenst is. Zo bepalen ze samen met u wat u zelfstandig of met hulp van uw omgeving kan. De uitkomst van dit gesprek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Komt daaruit dat u beschermd wonen nodig heeft, dan gaat daarvan een melding naar het Cimot. Zij zoeken dan met u naar een geschikte plaats. Op de website van het Cimot vindt u meer informatie over beschermd wonen:
www.cimot.nl. Komt u er niet uit? Neem dan contact met het Cimot via info@cimot.nl of telefoon 088-1198980.

Kijk voor meer informatie over beschermd wonen in
onze informatiekaart 'Beschermd wonen' .

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)