Scroll naar boven
Wanneer kom ik aanmerking voor een PGB van de gemeente?
Veelgestelde vragen Stel (anoniem) uw vraag online Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Wanneer kom ik aanmerking voor een PGB van de gemeente?

Wanneer u ondersteuning nodig heeft en u in aanmerking komt voor een (maatwerk)voorziening op  grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) of de Jeugdwet, dan is het mogelijk om te kiezen voor een PGB. Op basis van het persoonlijke gesprek dat u heeft met de medewerker van het wijkteam wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Het ondersteuningsplan beschrijft het resultaat dat behaald moet worden en de ondersteuning die ingezet wordt. En of dat via zorg in natura gaat of via een PGB. De medewerker van het wijkteam beoordeelt in een persoonlijk gesprek of een PGB bij u past en bijdraagt aan de te bereiken resultaten. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
 

• U moet duidelijk aan kunnen geven waarom u een PGB wenst en geen zorg in natura (ZIN)
• U bent zelf, eventueel met behulp van uw sociale netwerk of vertegenwoordiger voldoende in staat om:
- een inschatting te maken van wat voor u de beste ondersteuning is.
- De taken die bij een PGB horen uit te voeren, zoals het doen van administratie en het afsluiten van een zorgovereenkomst.
• De ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen of andere maatregelen die u in wilt kopen
moeten aan de kwaliteitseisen van de wet voldoen. Ook moet de ondersteuning geschikt zijn voor
het doel waarvoor het PGB wordt toegekend.
• U moet een budgetplan maken waarin u inzichtelijk maakt waar u de ondersteuning gaat inkopen,
op welke manier deze bijdraagt aan uw zelfredzaamheid en hoe de kwaliteit is gewaarborgd.
Wilt u meer informatie? Bekijk de informatiekaart 'Persoonsgebonden budget'.


Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)