Scroll naar boven
Wat is jeugdzorgplus?
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Wat is jeugdzorgplus?

Bij jeugdzorgplus is door de kinderrechter een maatregel of een ondertoezichtstelling opgelegd voor

een gesloten instelling. Dit wordt opgelegd als een jeugdige ernstige (gedrags)problemen heeft,
waarvoor behandeling in een gesloten instelling (gedwongen opname) noodzakelijk is. De jeugdige
krijgt behandeling en onderwijs in de instelling waar hij/zij verblijft. Voor plaatsing in een gesloten
instelling is een uitspraak van de kinderrechter nodig.

Wilt u meer weten over jeugdzorgplus? Bekijk onze informatiekaart ‘Jeugdzorgplus’.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
  • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)