Scroll naar boven
Wordt er een eigen bijdrage gevraagd en zo ja, hoe hoog is deze?
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Wordt er een eigen bijdrage gevraagd en zo ja, hoe hoog is deze?

Voor sommige voorzieningen (voor volwassenen) wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor Jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie in onze informatiekaart 'Eigen Bijdrage' met veel gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend door het CAK. Wilt u de hoogte van de eigen bijdrage berekenen? Dat kunt u doen met behulp van de rekentabellen in de informatiekaart.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
  • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)