Scroll naar boven

Mantelzorger in Balans

Als mantelzorger heeft u het soms zwaar. U regelt, zorgt en organiseert veel waardoor uw eigen wensen en behoeften er soms bij in schieten. Deze training is bedoeld voor mantelzorgers van 20 jaar en ouder die willen kijken naar zichzelf en wat zij nodig hebben om meer in balans te komen.

Doel en onderwerpen
De onderwerpen die aan bod komen tijdens de training zijn: de verschillende rollen die u hebt in uw leven, de balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor jezelf met aandacht voor uw eigen behoeften, zicht krijgen op datgene dat u energie geeft, oefenen met grenzen ervaren, erkennen en aangeven. Uw ervaringen deelt u tijdens de training met mantelzorgers die begrijpen wat het betekent om te zorgen voor een naaste.

Duur en plaats
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Deze vinden eens per drie weken plaats. De training vindt plaats aan de Laaressingel 61 te Enschede. Wilt u meer informatie over de geplande trainingen? Neem dan contact op via trainingen@wijkteamsenschede.nl


Groepsgrootte en begeleiders
De groep bestaat uit 5 tot 8 deelnemers. De training wordt gegeven door twee trainers/wijkcoaches.

Kosten en aanmelden
De deelname aan deze training is gratis. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via trainingen@wijkteamsenschede.nl. U kunt ook bellen met 053-4817900.

Naar aanleiding van uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)