Scroll naar boven

Gericht op de toekomst!

Als u te maken heeft gehad met geweld in uw relatie De training ‘gericht op de toekomst’ is bedoeld voor vrouwen vanaf 22 jaar die te maken hebben gehad met geweld (lichamelijk, seksueel en/of geestelijk) in hun relatie. Het geweld moet inmiddels gestopt zijn. Deze training is niet geschikt voor vrouwen die nog steeds te maken hebben met geweld. Daarnaast is het noodzakelijk dat u naast deze training nog contact met een hulpverlener.

Doel


Het hoofddoel van de training is om het relationeel geweld een plek te geven en de kans op herhaling van het slachtofferschap te voorkomen. Door de sociale participatie van u als vrouw te bevorderen, herstelt langzaam uw contact met uw eigen wensen en gevoelens. U krijgt een positiever zelfbeeld en vergroot u vermogen om problemen op te lossen.


Thema’s


De thema’s die we tijdens de training behandelen:
  • Het vergroten van de individuele draagkracht
  • Het verkennen en leren stellen van eigen grenzen
  • De dynamiek van mishandeling in relaties
  • Dilemma’s en gevoelens die vrouwen ervaren over het verbreken of voortzetten van de relatie

Duur en plaats

De training bestaat uit 11 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 terugbijeenkomst na drie maanden in Enschede of Hengelo. Het tijdstip wordt nader bepaald.

Groepsgrootte en begeleiders


De trainingsgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. De groep wordt begeleid door twee (vrouwelijke) hulpverleners van Wijkteams Enschede, Mediant en/of Carint.

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het wijkteam.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)