Scroll naar boven

En nu ik! Ouders

Een training voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

Als er sprake is van huiselijk geweld, dan raken daar vaak ook kinderen bij betrokken. Deze kinderen zijn soms dagelijks getuige van ruzies tussen volwassenen. Ze zien en horen dat er wordt geschreeuwd, gescholden, gedreigd, geslagen, geschopt of met spullen wordt gegooid. Dat kan voor hen ernstige gevolgen hebben.

Leven in een sfeer van geweld kan schadelijk zijn voor de emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van een kind. Sommige kinderen verliezen het vermogen zich in te leven in anderen, maken moeilijk vrienden en hebben moeite met sociale contacten. Veel kinderen hebben een laag zelfbeeld en voelen zich eenzaam.De training


De training is bedoeld voor meisjes en jongens van 7 t/m 11 jaar (basisschool groep 4 t/m 8) die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en voor een verzorgende opvoeder.Voorwaarden voor deelname


Het huiselijk geweld moet gestopt zijn en er is minimaal één verzorgende opvoeder die het kind kan en wil steunen.Werkwijze


Er worden twee bijeenkomsten tegelijkertijd gehouden. Een bijeenkomst voor de kinderen. In een andere ruimte vindt de bijeenkomst voor de ouders/verzorgers plaats. De begeleiders geven informatie over het programma voor de kinderen en de gevolgen van het geweld. Zij bieden ook handvatten voor hoe je met het kind kunt praten over het geweld en welke ondersteuning het kind nodig heeft. Spelenderwijs en door te praten met elkaar, werken we aan het verwerken van ervaringen van huiselijk geweld met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Daarnaast zijn de kinderen creatief bezig met tekenen, dansen, kleien en toneelspelen.

Thema’s

  • Gevoelens leren uiten
  • Ideeën bijstellen over geweld
  • Ruimte bieden aan gevoelens van loyaliteit
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Positieve ervaringen opdoen
  • Versterken van sociale steun

Duur en plaats


De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 1,5 uur, elke maandagochtend van 9.15 – 10.45 uur.
Er is ontheffing van leerplicht voor deelname, mits toestemming door directie van school. Groepsgrootte en begeleiders


De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers en wordt begeleid door twee wijkcoaches van Wijkteams Enschede.

Kosten


Aan deelname zijn geen kosten verbonden.Aanmelden


Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar trainingen@wijkteamsenschede.nl; of door te bellen naar 053-4817900.

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)