Scroll naar boven
Verandering eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Veelgestelde vragen Stel (anoniem) uw vraag online Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Verandering eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Per 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage die inwoners betalen voor een Wmo voorziening. 

De ministerraad heeft hiervoor op 23 november jl. een Algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Hiermee heeft de ministerraad bepaald dat er per 1 januari a.s. een abonnementstarief voor de eigen bijdrage Wmo wordt ingevoerd. In de praktijk betekent dit dat bijna iedereen een lagere eigen bijdrage gaat betalen. Het CAK stuurt alle inwoners met een Wmo voorziening in december een brief waarin staat wat dit voor hen betekent.

Heeft u nog vragen?

Op www.hetcak.nl/wmo2019 vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo in 2019. Via de website kunt u het CAK ook een bericht sturen. Telefonisch is het CAK te bereiken via het gratis informatienummer 0800 – 1925 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)