Scroll naar boven
Beëindiging van de Tegemoetkoming Eigen Risico
Veelgestelde vragen Stel (anoniem) uw vraag online Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Beëindiging van de Tegemoetkoming Eigen Risico

Sinds 2015 kent de gemeente Enschede de regeling Tegemoetkoming Eigen Risico. Dit houdt in dat inwoners die het eigen risico van € 385 per jaar voor de ziektekostenverzekering volledig moeten betalen, bij de gemeente een tegemoetkoming kunnen aanvragen van € 100. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten deze regeling met ingang van 2019 te laten vervallen. Er kunnen dus over het kalenderjaar 2019 geen aanvragen meer worden ingediend.

Aanvragen over kalenderjaar 2018 nog mogelijk tot 1 juli 2019

Het kan voorkomen dat u in het begin van 2019 nog een nota krijgen voor het eigen risico, die betrekking heeft op 2018. Die kunt u nog tot uiterlijk 1 juli 2019 indienen. U komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming als u:
• een inkomen hebt van maximaal 120% van het sociaal minimum
• èn niet aanvullend verzekerd bent (Garant Verzorgd 3) in de collectieve zorgverzekering voor minima bij Menzis
• èn kunt aantonen (met een vergoedingenoverzicht van uw verzekering) dat u het eigen risico over 2018 helemaal hebt gebruikt.

Tegemoetkoming Eigen Risico over 2018 aanvragen

U kunt het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming in het eigen risico aanvragen:
• per mail via https://dloket.enschede.nl/loket/contact onder vermelding van ‘tegemoetkoming eigen risico’
• telefonisch via het nummer 053-4817800
Bij het aanvragen van dit formulier vragen wij naar uw Burgerservicenummer. 

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

  • Voor noodgevallen is Wijkteams Enschede ook telefonisch bereikbaar van 16.00 - 17.00 uur.
    Buiten kantooruren en in geval van crisis: 0800-2000 (via Veilig Thuis Twente)