Scroll naar boven
Gemeente sluit nieuwe contracten met zorgaanbieders
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Gemeente sluit nieuwe contracten met zorgaanbieders

Per 1 januari 2018 heeft de gemeente Enschede nieuwe contracten gesloten met veertien zorgaanbieders die ondersteuning bij het huishouden in hun pakket hebben. Elf van deze zorgaanbieders hebben op dit moment ook al een contract. Het beleid voor ondersteuning bij het huishouden is in april 2017 gewijzigd. Daarom moeten de oude contracten worden vervangen door contracten waarin dit nieuwe beleid is opgenomen.  

Cliënten die momenteel ondersteuning krijgen van een zorgaanbieder die vanaf 1 januari geen contract meer heeft, ontvangen deze week een brief met uitleg over hoe ze kunnen overstappen. Zij behouden hun indicatie en kunnen kiezen uit één van de veertien gecontracteerde aanbieders:

• Alfa en Zorg
• Aster Zorg
• Beter Thuis Wonen Thuiszorg
• BIons BV
• BTK Zorg
• De Nieuwe Zorg Thuis
• De Posten
• Deva Zorg en Welzijn
• Carinova
• Thuisgenoten
• Thuiszorg Eanske
• TZorg
• Zorg en Plezier
• Zorggroep Manna

Hulp en cliënt blijven waar mogelijk, bij elkaar
De meeste huidige zorgaanbieders hebben ook volgend jaar weer een contract met de gemeente. Enschede heeft in totaal ongeveer 4500 cliënten die ondersteuning bij het huishouden krijgen. Hiervan moeten 550 cliënten in 2018 overstappen naar een nieuwe zorgaanbieder. Van de zorgaanbieders die een nieuw contract met de gemeente hebben gesloten verwachten we dat ze met de niet-gegunde zorg aanbieders in overleg treden over de mogelijkheden tot eventuele overname van personeel. Deze afspraak was opgenomen bij de aanbestedingseisen om daar waar mogelijk hulp en cliënt bij elkaar te houden. 

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
  • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)