Scroll naar boven
Zorgbelang Overijssel stelt monitor sociaal domein Overijssel gratis beschikbaar 
Veelgestelde vragen Noodnummer bij crisis Vind uw wijkteam

Vragen over ...

Bekijk hier alle thema's

Zorgbelang Overijssel stelt monitor sociaal domein Overijssel gratis beschikbaar 

Zorgbelang Overijssel stelt van 12 tot 30 juni 2017 de Monitor sociaal domein Overijssel gratis ter beschikking aan alle Overijsselse gemeenten en haar inwoners. Door middel van deze monitor geven inwoners aan op welke onderwerpen de gemeente wel of niet inzet. Hierbij kan gedacht worden aan mantelzorgondersteuning, raadplegen van burgers, langer zelfstandig wonen, gezondheid of jeugd.

In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen voor de gemeenteraden. Het zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de veranderingen binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De gemeente heeft sinds 2015 veel taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Het is belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. Politieke partijen zijn bezig met de voorbereidingen van deze verkiezingen. Dit is daarom een goed moment om als inwoner hierover uw mening te geven. Met het invullen van de monitor helpt u mee om inzichtelijk te maken waar gemeenten wel of (nog) niet op inzetten. Ga naar https://monitor.zorgbelang-panel.nl/overijssel/gratismonitor en vul de monitor vandaag nog in.   

Zoekt u ondersteuning in uw wijk?

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning in uw wijk? Er zijn veel activiteiten en voorzieningen In Enschede die u kunnen helpen. Deze kunt u vinden in de digitale Wijkwijzer. Ook kunt u uw vraag stellen bij het Wijkwijzer inlooppunt in uw buurt.

Contact

Wijkteams Enschede

Tel: 053 - 481 79 00
E-mail: info@wijkteamsenschede.nl

  • maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
  • Crisislijn: 0800 - 2000 (buiten kantooruren)